Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


8 września 2017

 
 

idea i cel


Idea konferencji „Teraz COP” narodziła się z potrzeby kultywowania i rozwoju tradycji związanych z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jej celem jest popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z COP jako świadectwa minionego wieku i cennego elementu kształtującego współczesną świadomość historyczną, gospodarczą a także tworzącego fundament tożsamości kulturowej społeczeństwa, w szczególności tej lokalnej.

Konferencja jako wydarzenie cykliczne będzie łączyć problematykę historyczną ze współczesnością.

Przyjęta oś konferencji, Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, odzwierciedla aktualność i ponadczasowy charakter Okręgu.

Centralny Okręg Przemysłowy to symbol rozwoju cywilizacyjnego lat 30. XX w. we wszystkich wymiarach – a zwłaszcza gospodarczym, społecznym, urbanistycznym, kulturowym. To właśnie w COP należy szukać źródeł tożsamości regionu Podkarpacia, które do dziś kojarzone jest z innowacyjnymi wówczas produktami, nowoczesnymi zakładami przemysłowymi, czy ponadczasową myślą techniczną.

Dobre praktyki chcemy wdrażać i dzisiaj. Wynalazczość będąca wspólnym mianownikiem zmian to aktualny i ważny most łączący polską myśl technologiczną minionych czasów z dynamicznym i innowacyjnym obliczem obecnego województwa podkarpackiego.

Konferencja ma zatem charakter interdyscyplinarny. W jej trakcie naukowcy, politycy i przedsiębiorcy różnych branż zbudują platformę dyskusyjną do dalszego rozwoju regionu Podkarpacia zgodnie z ideami Centralnego Okręgu Przemysłowego i ich twórczą implementacją w czasach współczesnych.

Organizacja cyklicznej konferencji COP w Stalowej Woli jest symbolicznym nawiązaniem do czasów, w których to główne miasto Okręgu oznaczało „stalową wolę narodu polskiego wybicia się na nowoczesność”.

Pierwsza edycja Konferencji odbędzie się w 2017 r. w ramach obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego.